{ClassName}

您现在的位置:新空数据中心 > {ClassName} > NCP 机房 双E5 > 填写订单
产品名称: NCP 机房 双E5
产品配置: 处理器:2*E5-2660(16核32线程)
系    统:Windows CentOS 5.6
内    存:64G DDR3 RECC内存
硬    盘:1000GB SSD
带    宽:100M独享163, 不限流量
I P地址:5个高防IP
机    房:CeRa
备    案:免备案
购买时限: 月 单价1950元/月 总计1950
留言备注: